Bảng giá mâm cúng trọn gói

Bảng giá mâm cúng trọn gói của Dịch vụ Xôi Chè Út Tuyền. Bảng giá đang hiển thị trên web là bảng giá mới nhất và đang áp dụng. Khi có điều chỉnh giá thì bảng giá tại trang này sẽ tự động điều chỉnh.

Giá mâm cúng mụ (đầy tháng, thôi nôi)

Giá cúng động thổ

Giá mâm cúng động thổ trọn gói

Giá cúng nhà mới (tân gia – nhập trạch)

Giá mâm cúng nhà mới trọn gói

Giá mâm quả cưới hỏi

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

hotline
Số điện thoại
Số Zalo